อัตราค่าเช่า

* ราคาสีน้ำเงิน สำหรับรถใช้ระหว่างซ่อม และลูกค้ากลุ่มพิเศษ ต้องเช่า 7วันขึ้นไป

rate092560