โปรลูกค้าเก่าได้ลดเพิ่ม

โปรโมชั่นพิเศษ!!!  สำหรับลูกค้าเก่าเท่านั้น

     เมื่อเช่ารถตั้งแต่  4 วันขึ้นไป นอกจากจะได้ลดตามจำวันๆละ 100บาทแล้ว ท่านจะได้ลดเพิ่มพิเศษอีกทันที่ 200บาท/ครั้ง (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2560 เท่านั้น