เชิญชม … ทอล์คโชว์การกุลศล

pj002

เคเอไอ คาร์เร้นท์ ขอเชิญชม … ทอล์คโชว์การกุลศล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมตำรวจ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ลูกค้าเคเอไอ คาร์เร้นท์ ติดต่อรับบัตรฟรีได้ที่บริษัทฯ (บัตรมีจำนวนจำกัดและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรร)